„Мел Инвест Холдинг” АД
1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” 85-87
Секретар: 02/ 8052020
Факс: 02/ 8052030
Счетоводство: 02/8052016
e-mail: office@melinvest.bg

Изпълнителен директор:
тел.: 02/ 8052020, факс: 02/ 8052030, 

Директор връзки с инвеститорите:
тел.: 02/ 8052020; 044/667228, факс: 02/ 8052030, e-mail: finance@melinvest.bg