„Мел Инвест Холдинг” АД
1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” 85-87
Секретар: 02/ 8052020
Факс: 02/ 8052030
e-mail: office@melinvest.bg

Изпълнителен директор:
тел.: 02/ 8052020
факс: 02/ 8052030 

Директор връзки с инвеститорите:
Наталия Денчева
тел.: 02/805 20 20, 0888 409 221
e-mail: finance@melinvest.bg